Контакт информации

Виатор & Вектор - доо Скопје
Бул. АВНОЈ бр. 74б, 1000 Скопје
Телефон: +389 (0)2 245 40 61
Факс: +389 (0)2 245 40 64
E-mail: info@viator-vektor.mk

Сите контакти

Natisni

Општи податоци

Име на компанијата: Виатор & Вектор - Друштво за меѓународна шпедиција - доо Скопје

Кратко име: Виатор & Вектор - доо Скопје

Регистрирано седиште: Бул. АВНОЈ бр. 74б, 1000 Скопје,
Република Македонија

Даночен број: 4030993211371

Броеви на тековни сметки:

  - Жиро с-ки:
 • НЛБ Тутунска Банка: 210-0470190901-13
 • Прокредит банка: 380-1253797001-29
 • Стартер банка: 510-0001400136-92
  - Девизна сметка:
 • НЛБ Тутунска Банка: 210-3000000496-26
  IBAN: МК 07 210 300000049626
  SWIFT: TUTNMK 22

Телефон (централна): +389 (0)2 245 40 61

Факс: +389 (0)2 245 40 64

Менаџмент на компанијата: Владо Коцаре, генерален директор

E-mail: info@viator-vektor.mk

Web-Site: http://www.viator-vektor.mk/


Пратете барање


Испратете го Вашето барање или вашата нарачка.

Ние со задоволство ќе ви помогнеме.

Пратете барање

© 2012 - 2014 All Rights Reserved, Viator & Vektor - Designed & Developed by www.abv.mk