Контакт информации

Виатор & Вектор - доо Скопје
Бул. АВНОЈ бр. 74б, 1000 Скопје
Телефон: +389 (0)2 245 40 61
Факс: +389 (0)2 245 40 64
E-mail: info@viator-vektor.mk

Сите контакти

Natisni

Визија, мисија, стратегија и цели

Нашата визија e:

Да бидеме продолжена рака на стопанството и да ги убрзаме процесите на пренос на стоките до крајните потрошувачи.

 

Нашата цел е:

Да бидеме препознатливи во областа на интегрираните логистички услуги преку постојано подигање на квалитетот на нашите услуги.

 

Поставените цели ги остваруваме преку:

  1. Работиме напорно и придонесуваме во подигање на квалитетот на нашите услуги, а притоа постојано го следиме напредокот на целата фирма.
  2. Ги потикнуваме нашите вработени да создаваат дополнителна вредности и постојано да ги надминуваат очекувањата на нашите клиенти.
  3. Се грижиме за здравјето и добросостојбата на нашите вработени. 

Политиката за управување со квалитет ја остваруваме со:

  1. Континуирано мерење на ефектот на нашите услуги со цел постојано подобрување на квалитетот и за достигнување на задоволство кај клиентите.
  2. Залагање и мотивирање на тимска работа со постојано надградување на знаењето на вработените.
  3. Постојано следење на барањата на пазарот и конкуренциjaтa,  зголемување на сопствената конкурентност и давање на интегрирани услуги на клиентите.
  4. Оптимална употреба на сопствените ресурси за постигање на максимални ефекти во работата а во интерес на вработените и акционерите.
  5. Основни елементи на политиката за квалитет се стручност, професионалност, одговорност и законитост во работењето.

Нашето мото е:

Денес да бидеме подобри од вчера,утре да бидеме подобри од денес.

 

Пратете барање


Испратете го Вашето барање или вашата нарачка.

Ние со задоволство ќе ви помогнеме.

Пратете барање

© 2012 - 2014 All Rights Reserved, Viator & Vektor - Designed & Developed by www.abv.mk