Виатор & Вектор - доо Скопје
Бул. АВНОЈ бр. 74б, 1000 Скопје
T: +389 (0)2 245 40 61
F: +389 (0)2 245 40 64
E: info@viator-vektor.mk
Natisni

Царинско посредување

Виатор и Вектор ДОО Скопје е прва шпедиција во просториите на поранешна Југославија, со 50 годишна традиција и искуство во работењето. Имаме развиено сопствена мрежа на испостави на целата територија на Република Македонија и тоа :

Тоа овозмозува навремено,брзо и квалитетно организирање на царинското посредување при увоз,извоз и транзит на стока. За таа цел ги поседуваме и сите потребни банкарски гаранции: за одложено плакање на царина и ДДВ, гаранција за привремен увоз , како и гаранција за обавување на транзитни стоки и тоа за секој вид на стока (акцизни-цигари, алкохол, нафта и нафтени деривати ...).

Преку нашиот доминатен сопственик Скупина Виатор и Вектор Љубљана Словенија застапени сме и во Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина,Чешка и Романија, а со тоа и можноста за нудење на дополнителни логистички услуги и на овие простори.

Стручноста на вработените е потврдена со 38-те лиценци издадени од Царинска Управа на Р.Македонија,врз база на успешно положениот испит за професионална компететност.


Пратете барање


Viator baranje Испратете го Вашето барање или вашата нарачка.

Ние со задоволство ќе ви помогнеме.

Пратете барање

© 2012 - 2014 All Rights Reserved, Viator & Vektor - Designed & Developed by www.abv.mk