Контакт информации

Виатор & Вектор - доо Скопје
Бул. АВНОЈ бр. 74б, 1000 Скопје
Телефон: +389 (0)2 245 40 61
Факс: +389 (0)2 245 40 64
E-mail: info@viator-vektor.mk

Сите контакти

Natisni

Копнен превоз

Организација на транспорт е една од основните дејности на нашето претпријатие.

 

1. Патен транспорт:

Изнаоѓање на оптимални логистички решенија за задоволување на се посложените барања на коминтентите за "door to door" испорака на нивните пратки, притоа користејќи најсовремени мулти модални транспортни солуциии и разгранета транспортна мрежа во цела Европа е основната активност на нашиот транспортен сектор.

Специјализирани сме за организација на сите видови копнен транспорт. Организираме транспорт на опасни материи според ADR конвенција, превоз на рефус стоки со камиони - кипери, превоз на товари со вонгабаритни димензии и со големи тежини, превоз на стоки под температурен режим со камиони - ладилници, масовен транспорт на сите европски дестинации.

2. Железнички транспорт

Организираме железнички превоз на стока во поединечни пратки, група на вагони и маршутни возови, превоз на опасни материи, специјални товари, изработка на калкулација за превоз во земјата и странство, оперативно пратење на вагоните, требување на вагони, контрола на исправноста на железничките товарни листови.

 

Пратете барање


Испратете го Вашето барање или вашата нарачка.

Ние со задоволство ќе ви помогнеме.

Пратете барање

© 2012 - 2014 All Rights Reserved, Viator & Vektor - Designed & Developed by www.abv.mk