Контакт информации

Виатор & Вектор - доо Скопје
Бул. АВНОЈ бр. 74б, 1000 Скопје
Телефон: +389 (0)2 245 40 61
Факс: +389 (0)2 245 40 64
E-mail: info@viator-vektor.mk

Сите контакти

Natisni

Мулти-модален превоз

Основата кај мултимодалниот транспорт е користење на различни видови превозни средства и каде многу често едно превозно средство заедно со товарот се транспортира со друго превозно средство.

За успешно изведување на овој вид транспорт особено важна е организацијата, изработка и текот на пропратните документи за транспорт. Нашата компанија врши мултимодални транспорти согласно Конвенцијата на ОН за Меѓународен мултимодален транспорт од 1980 година.

 

Пратете барање


Испратете го Вашето барање или вашата нарачка.

Ние со задоволство ќе ви помогнеме.

Пратете барање

© 2012 - 2014 All Rights Reserved, Viator & Vektor - Designed & Developed by www.abv.mk