Контакт информации

Виатор & Вектор - доо Скопје
Бул. АВНОЈ бр. 74б, 1000 Скопје
Телефон: +389 (0)2 245 40 61
Факс: +389 (0)2 245 40 64
E-mail: info@viator-vektor.mk

Сите контакти

Natisni

За Виатор & Вектор

Виатор & Вектор ДОО Скопје.

Виатор & Вектор ДОО Скопје е компанија за развој на логистички решенија, основана во 1947 во Скопје, Македонија.

Седиштето на компанијата е во Скопје со претставништвa во сите поголеми градови во Македонија, како и испостави на сите гранични премини.

 

Основни aктивности

Денес Виатор & Вектор ДОО Скопје е компанија со 60 вработени со различни академски профили, големи искуства и најразлични вештини. Тимот на Виатор & Вектор ДОО Скопје е високо мотивиран и со својот талент и креативност дава придонес за успехот на проектите, како и решенијата на компанијата.

Виатор & Вектор ДОО Скопје е член на меѓународна група Viator & Vektor со вкупно 2290 вработени во 17 компании, во седум земји на југо-источна и централна Европа.
Компаниите се лоцирани во Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Македонија, Романија и Чешка Република.

 

Нашата визија e:

Да бидеме продолжена рака на стопанството и да ги убрзаме процесите на пренос на стоките до крајните потрошувачи.

 

Нашата цел е:

Да бидеме препознатливи во областа на интегрираните логистички услуги преку постојано подигање на квалитетот на нашите услуги.

 

Поставените цели ги остваруваме преку:

 1. Работиме напорно и придонесуваме во подигање на квалитетот на нашите услуги, а притоа постојано го следиме напредокот на целата фирма.
 2. Ги потикнуваме нашите вработени да создаваат дополнителна вредности и постојано да ги надминуваат очекувањата на нашите клиенти.
 3. Се грижиме за здравјето и добросостојбата на нашите вработени. 

Политиката за управување со квалитет ја остваруваме со:

 1. Континуирано мерење на ефектот на нашите услуги со цел постојано подобрување на квалитетот и за достигнување на задоволство кај клиентите.
 2. Залагање и мотивирање на тимска работа со постојано надградување на знаењето на вработените.
 3. Постојано следење на барањата на пазарот и конкуренциjaтa,  зголемување на сопствената конкурентност и давање на интегрирани услуги на клиентите.
 4. Оптимална употреба на сопствените ресурси за постигање на максимални ефекти во работата а во интерес на вработените и акционерите.
 5. Основни елементи на политиката за квалитет се стручност, професионалност, одговорност и законитост во работењето.

Нашето мото е:

Денес да бидеме подобри од вчера,утре да бидеме подобри од денес.


Ние нудиме услуги во областите на:

 • копнен транспорт (патен и железнички),
 • поморски транспорт,
 • воздушен транспорт,
 • збирен транспорт,
 • складирање,
 • царинење,
 • поддршка и застапување.


Виатор & Вектор ДОО е член на меѓународните организации:

 • CPN (Cargo Partners Network),
 • FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations),
 • IATA (International Air Transport Association),
 • IRU (International Road Transport Union),
 • UIRR (International Union of Combined Road-Rail Transport Companies).

Пратете барање


Viator baranje Испратете го Вашето барање или вашата нарачка.

Ние со задоволство ќе ви помогнеме.

Пратете барање

© 2012 - 2014 All Rights Reserved, Viator & Vektor - Designed & Developed by www.abv.mk