Транспорт на збирни пратки од Западна Европа кон Македонија, Косово и Албанија и обратно

Виатор & Вектор Скопје организира збирен камионски транспорт за Вашите пратки од Западна Европа до Македонија, Косово и Албанија и обратно. Нудиме ефикасни услуги за колекција и дистрибуција на пратки преку централизирани складишта во Минхен, Дизелдорф (Германија) и Скопје (Македонија).

Со точно дефинирани термини на поаѓање и пристигнување на возилата, нудиме сигурни и навремени исполнувања на барањата на клиентите. Нашиот интегриран систем на услуги овозможува оптимална достава на пратките од и до сите дестинации во Европа.

» ФИКСНИ ТЕРМИНИ НА ПОАЃАЊЕ И ПРИСТИГНУВАЊЕ:
» ОД ГЕРМАНИЈА ЕДНАШ НЕДЕЛНО – СЕКОЈ ПЕТОК
» ОД СКОПЈЕ ЕДНАШ НЕДЕЛНО – СЕКОЈ ПЕТОК
» УСЛУГА “ВРАТА ДО ВРАТА”:
» 24 ЧАСОВНА КОЛЕКЦИЈА И ДИСТРИБУЦИЈА

ТРАНСПОРТ НА ЗБИРНИ ПРАТКИ ОД ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА КОН МАКЕДОНИЈА, КОСОВО, АЛБАНИЈА И ОБРАТНО

Виатор & Вектор Скопје нуди транспорт на збирни пратки од земјите од Централна и Источна Европа преку Белград за Македонија, Албанија, Косово и обратно. Нудиме ефикасни услуги за колекција и дистрибуција на пратки преку централизирани складишта во Белград (Србија) и Скопје (Македонија).

Комбинацијата од оптимално одбрани складишта и фреквентни термини на поаѓање на возилата, резултира со ценовно и временско оптимални логистички решенија. Вака развиената мрежа на транспорт на збирни пратки, овозможува сигурно и навремено исполнување на барањата на клиентите.

» ФИКСНИ ТЕРМИНИ НА ПОАЃАЊЕ И ПРИСТИГНУВАЊЕ
» ОД БЕЛГРАД ДВА ПАТИ НЕДЕЛНО – СЕКОЈА СРЕДА И ПЕТОК
» ОД СКОПЈЕ ДВА ПАТИ НЕДЕЛНО – СЕКОЈ ПОНЕДЕЛНИК И ЧЕТВРТОК
» СИГУРНО И БРЗО ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ПРАТКИТЕ
» НАВРЕМЕНА ДОСТАВА “ВРАТА ДО ВРАТА”

СКЛАДИШНИ ЦЕНТРИ И ПАРТНЕРИ

За потребите на транспортот на збирни пратки, Виатор & Вектор Скопје заедно со своите партнери располага со мрежа на складишта со вкупна површина од 70.000 м2 во 4 градови: Минхен (26.000 м2), Дизелдорф (30.500 м2), Белград (8.000 м2) и Скопје (5.000м2). Благодарение на партнерствата со Group 7 Ag International Logistics Минхен, Германија и Transped Pro Team Белград, Србија можеме да гарантираме широк спектар на интегрирани логистички решенија.

» ЦАРИНСКО СКЛАДИРАЊЕ НА СЕКАКОВ ВИД НА СТОКА
» ПРИВРЕМЕНО ЧУВАЊЕ
» ПОЕДНОСТАВЕНИ ПОСТАПКИ ЗА ЛОКАЛНО ЦАРИНЕЊЕ
» ОВЛАСТЕН ПРИЕМАЧ И ИСПРАЌАЧ
» ДОПОЛНИТЕЛНИ СКЛАДИШНИ ОПЕРАЦИИ
(СОРТИРАЊЕ, ПРЕПАКУВАЊЕ, ЕТИКЕТИРАЊЕ, ПАКУВАЊЕ)

Виатор & Вектор д.о.о. Скопје е една од најстарите, водечки логистички компании во Македонија. Со 15 испостави на територијата на Македонија и 86 вработени со исклучително професионално искуство, Виатор & Вектор претставува доминантна компанија во областа на логистиката. Во своето портфолио компанијата нуди модерни логистички решенија во кои спаѓаат: царинско посредување, транзитна постапка, организација на транспорт, царинско складирање и дистрибуција.

Нашата компанија нуди ефикасна, оптимална и сигурна организација на сите видови на транспорт на било која релација во светот. Со годините искуство позади нас, го стекнавме и потребното знаење за справување со транспорт на секаков вид на стока по копнен, воден и воздушен пат.

ПОТРЕБЕН ВИ Е ТРАНСПОРТ?

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

тел.02 244 57 62

факс.02 244 57 64

transport@viator-vektor.mk